Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Hlavní stránka

Na hlavní stránku se dostanete kliknutím na Moodle logo v levém horním rohu. Můžete zde vyhledávat předměty pomocí mnoha filtrů.

Filtry

V levé části stránky se nachází filtry. Dají se kombinovat pro více specifický výběr. Po vybrání filtrů je potřeba je aplikovat pomocí tlačítka Aplikovat. Pomocí tlačítka Smazat můžete všechny filtry zrušit a zobrazit kompletní seznam kurzů.

Semestr

Zde můžete vybrat kurzy předmětů podle toho, jestli jsou vypsané v zimním semestru, v letním semestru nebo v obou semestrech. Zaškrtnutím Zimní semestr a Letní semestr vyberete kurzy předmětů, které běží v zimním nebo v letním semestru, ale ne v obou zároveň.

Filtr semestru
Filtr semestru

Počet kreditů

Po zadání minima a maxima a aplikování filtru se zobrazí kurzy, jejichž předměty mají odpovídající počet kreditů (minimum a maximum včetně). Pro vybrání specifického počtu kreditů stačí zadat do minima a maxima stejné číslo.

Filtr počtu kreditů
Filtr počtu kreditů

Zakončení

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat kurzy předmětů dle způsobu zakončení. Pokud zaškrtnete Zápočet a k tomu Zkouška, tak se zobrazí kurzy předmětů, které končí buď zápočtem nebo zkouškou. Pokud chcete kurzy předmětů, u kterých je před zkouškou potřeba zápočet, zaškrtněte prosím možnost Zápočet a zkouška.

Filtr zakončení
Filtr zakončení

Typ studijního programu

Tento filtr slouží k vybrání kurzů bakalářských, magisterských nebo doktorských předmětů, nebo kurzů předmětů, které nejsou zařazeny do studijního programu.

Filtr typu studijního programu
Filtr typu studijního programu

Katedra

Zde můžete ze seznamu vybrat katedru, do které patří předměty kurzu. Je možné vybrat pouze jednu katedru současně.

Vyučující

V tomto filtru můžete vyhledávat jména vyučujících. Při zadávání jména se Vám bude zobrazovat seznam, ze kterého můžete daného vyučujícího vybrat. Po vybrání se zobrazí pouze kurzy předmětů, které daný vyučující učí. Seznam vyučujících, ze kterého můžete vybírat, je ovlivněn tím, jestli je zaškrtnutá možnost Zobrazit aktuálně nevypsané předměty. Při vybrání více vyučujících se zobrazí předměty, které vyučuje alespoň jeden z vybraných.

Filtr vyučujících
Filtr vyučujících

Filtry ve hlavičce zobrazených předmětů

Hlavička zobrazených předmětů obsahuje 2 filtry navíc. Zde můžete zaškrtnout, jestli si přejete zobrazit i archivované kurzy (nemají instanci v současném semestru). Také je zde možné zobrazit jenom předměty, které mají svůj kurz v Moodle.

Ostatní filtry předmětů
Ostatní filtry předmětů

Seznam předmětů

Každá karta předmětu zde obsahuje jméno kurzu, kódy KOS předmětů, které jsou spojeny s tímto kurzem, seznam vyučujících pro tento kurz, tlačítko s podrobnou informaci o předmětu a seznam kurzů předmětu. Seznam kurzů předmětu zobrazuje semestr, jeho stav (přípravný, současný nebo archivovaný, podrobnosti zde) a ikona, která informuje o viditelnosti. Přesunutím myší na každou ikonu se zobrazí její význam. Instance v současném semestru je označena modře.

Karta kurzu
Karta kurzu