Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Duplikovat kurz do jiného semestru

Tato stránka slouží k duplikování instance Moodle kurzu do jiných semestrů. Pokud si přejete přesunout instanci do jiného semestru a zdrojovou instanci smazat, přejděte prosím na stránku Přesunout kurz do jiného semestru.

Na stránce se zobrazují zelené odznaky[1.], které říkají, v jakých semestrech se nachází instance tohoto kurzu. Odznaky jsou klikatelné, po kliknutí Vás vezmou na stránku kurzu ve vybraném semestru.

Pro duplikaci je nejdříve potřeba vybrat cílový semestr[2.]. Pokud se ve vybraném semestru už nachází instance kurzu, je potřeba vybrat[3.], jestli si přejete přepsat danou instanci a nebo jí ponechat (žádná duplikace neproběhne, pokud již instance existuje). Tyto dvě možnosti mají zabránit nechtěnému přepsání instance.

Po stisknutí na Duplikovat můžete dále používat Moodle, duplikace probíhají na pozadí - po jejím proběhnutí obdržíte v Moodle notifikaci.

Ukázka duplikace kurzu
Ukázka duplikace kurzu