Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Skupiny

Skupiny je stránka s informacemi o skupinách a seskupení v daném kurzu, nachází se v levém bočním menu.

Skupiny

Po kliknutí na Skupiny v bočním menu se otevře stránka Skupiny. Na této stránce se nachází dvě pole Skupiny a Členové. Kliknutím na skupinu v poli Skupiny se v poli Členové zobrazí všichni členové dané skupiny a jejich e-maily. Pod těmito poli jsou šedá tlačítka umožňující editaci skupin (1.). Při stisknutí na jedno z těchto tlačítek se otevře nová stránka, na které se už dají provést požadované úpravy. Ve výchozím nastavení jsou v kurzech vytvořeny skupiny podle paralelek. Podle potřeby lze vytvořit další skupiny pomocí tlačítka Vytvořit skupinu (2.).

Nastavení skupin
Nastavení skupin

Seskupení

V Seskupení se dají vytvářet a upravovat seskupení. Seskupením je skupina vytvořená z již existujících skupin. Pro přidání nového seskupení je třeba nejdřív vytvořit seskupení pomocí tlačítka Vytvořit seskupení (1.) a pak přidat skupiny pomocí modré ikonky s člověkem v pravém rohu (2.).

Seskupení
Seskupení

Přehled

Na stránce Přehled se zobrazují všechny informace o skupinách a seskupeních. V dolní části stránky je seznam účastníků kurzů, které nepatří do žádné skupiny. Obsah stránky lze filtrovat podle seskupení nebo samotných skupin.

Přehled skupin
Přehled skupin