Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Slovníček pojmů

Zde naleznete nejdůležitější pojmy, se kterými se můžete v systému Moodle FEL setkat.

Základní pojmy

Pojem Vysvětlení
předmět Předmět vyučovaný na FEL - má vlastní kód a vyučující, lze si ho zapsat v KOSu.
kurz Moodle abstrakce - jde o stránku, kde vyučující umisťují své materiály či úkoly pro své studenty. Jeden kurz může být společný pro více předmětů, nebo se nemusí vázat na žádný předmět.
instance kurzu “Verze” kurzu pro určitý semestr.
KOS kurz Moodle kurz, který je napojený na jeden či vícero předmětů vypsaných v KOSu. Čerpá z něj uživatele, skupiny a další informace.
Lokální kurz Moodle kurz, který není napojený na žádné externí systémy a nečerpá z nich data.
lokální správce Osoba na každé katedře, která má v Moodle FEL vyšší práva - může zakládat a spravovat všechny předměty své katedry. Zároveň by to měl být uživatel znalý systému, aby dokázal případně poradit vyučujícím své katedry.
administrátor Osoby spravující Moodle FEL. V systému mají nejvyšší práva.

Stavy semestrů

Více o vytváření a archivaci semestrů se můžete dočíst na stránce Harmonogram událostí v Moodle FEL.

Pojem Vysvětlení
přípravný semestr Semestr nadcházející aktuálně probíhajícímu. Lze v něm vytvářet nové kurzy, které jsou ale ve výchozím nastavení skryty před studenty.
současný semestr Semestr, ve kterém aktuálně probíhá výuka.
archivovaný semestr Semestr předcházející aktuálně probíhajícímu. Jeho obsah je archivován, a nelze ho upravovat.