Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Činnosti

Činnosti jsou moduly, které pomáhají více zapojit studenty do výuky pomocí interakce s ostatními studenty nebo vyučujícími.

Anketa

Anketa umožňuje učiteli položit otázku a definovat výběr z více odpovědí.

Výsledky ankety mohou být studentům zpřístupněny poté, co odpoví, po jistém termínu nebo případně nikdy. Výsledky mohou být publikovány se jmény studentů nebo anonymně (i když učitelé vždy vidí jména studentů a jejich odpovědi). Je vhodná např. pro rychlé otestování porozumění studentů.

Nastavení ankety

Při nastavování ankety vložíte do kolonky Úvodní text anketní otázku. Poté připravíte odpovědi, ze kterých budou moci ostatní volit. Na výběr je mnoho různých nastavení. Je možné nechat odpovídající vybrat více než jednu možnost, omezit dostupnost a nastavit zobrazení či nezobrazení výsledků po skončení hlasování.

 • Režim zobrazení pro volby se dělí na horizontální a vertikální – liší se v tom, jak se budou zobrazovat odpovědi.

  Ukázka 1
 • Odpovědi umožňují nastavit, jestli budou studenti moct označit více voleb, či jestli budou moci měnit svá hlasování. Dále se zde přidávají možnosti odpovědí. Nová pole pro volby přidáte tlačítkem Přidat 3 polí do formuláře. Pokud potřebujete méně voleb, stačí nepoužitá pole nechat prázdná, při příští editaci se odstraní samy.

  Ukázka 2
 • Dostupnost udává období v kterém je možné k anketě přistupovat.

 • Výsledky nastavují, jestli a kdy budou zobrazeny i studentům. Dále je možné přidat sloupce navíc do výsledků ankety.

  Ukázka 3

Balíček SCORM

Balíček SCORM umožňuje do kurzu vložit obsah ve formátu dle specifikací SCORM a AICC.

Jedná se o soubory, které jsou zabaleny podle standardu pro výukové objekty. Obsah je většinou zobrazen na několika stránkách spolu s prvkem pro navigaci mezi stránkami. Pro zobrazení obsahu existují různé možnosti – ve vyskakovacím okně, s obsahem, s navigačními tlačítky apod. Činnosti SCORM obecně zahrnují úlohy, jejichž hodnocení se zapisuje do klasifikace v kurzu.

Modul je vhodný pro prezentaci multimediálního obsahu, a může být použit jako nástroj hodnocení.

Databáze

Databáze umožňuje účastníkům vytvářet, udržovat a prohledávat kolekci záznamů. Struktura položek je definována pomocí různých typů polí, jako je krátký text, rozevírací seznam, textová oblast, adresa URL, obrázek nebo soubor.

Vzhled kolekce, jednotlivých záznamů i formuláře pro editaci lze řídit pomocí šablon databáze. Databázové aktivity mohou být sdíleny mezi kurzy jako přednastavení a učitel může také importovat a exportovat položky databáze.

Pokud je povolen filtr automatického propojení databází, všechny položky v databázi budou automaticky propojeny tam, kde se slova nebo fráze objeví v kurzu.

Učitel může povolit komentáře k záznamům a hodnotit. Příspěvky je možno hodnotit učitelem nebo studenty (vzájemné hodnocení). Hodnocení se přepočítává na výslednou známku, která může být součástí klasifikace v kurzu.

Databáze může být použita např. pro zobrazení fotografie nebo plakáty vytvořené studenty pro poznámky a recenze nebo pro vytváření společné sbírky odkazů na webové stránky, literaturu apod.

Docházka

Docházka umožňuje učiteli, aby si vytvořil vlastní záznam účasti studentů ve vyučování. Učitel může vytvářet více cvičení a lze označit stav účasti “Přítomen”, “Nepřítomen”, “Zpozdění”, nebo “Omluven” nebo změnit stav tak, aby vyhovovaly jejich potřebám. Jsou k dispozici sestavy pro celou třídu či jednotlivcům.

Nastavení činnosti

Při tvorbě nové docházky je potřeba zvolit Název (1) a rozhodnout se, zda budete za docházku chtít udělit známku. Hodnocení může být typu škála (např. ano/ne) nebo formou bodů.

Kromě běžného nastavení můžete nastavit omezení na konkrétní IP adresy (2). Studentům pak můžete dovolit si docházku zapsat například pouze ze školní sítě.

Další nastavení následuje po uložení činnosti kliknutím na Uložit a zobrazit (3).

Ukázka 4

Zápis docházky

Samotnou docházku zapíšete v záložce Cvičení (1), kliknutím na ikonu Play (2). Již zaznamenanou docházku upravíte kliknutím na ikonu s ozubeným kolečkem (3).

Ukázka 5

Přidání cvičení

Detaily jednotlivých paralelek definujete v záložce Přidat cvičení (1). V případě společného cvičení pro všechny účastníky kurzu zvolíte “Společné”. Pokud potřebujete vytvořit docházku odděleně pro jednotlivá cvičení, zvolíte “Skupina” (2) a jednotlivá cvičení vytvoříte ve třech krocích:

 1. Vyberete jednu z nabízených skupin (2). Díky integraci Moodle na KOS máte jednotlivé paralelky předem připravené.
 2. Vyplníte datum a čas konání vybraného cvičení a nastavíte opakování.
 3. Kliknete na Přidat (3). Uvedené tři kroky zopakujete pro potřebný počet cvičení.
Ukázka 6

Nastavení hodnot

Možné hodnoty pro zápis docházky můžete změnit v záložce Stav nastavení. Zde je možné upravit pojmenování stavu docházky, příslušné bodové ohodnocení, či automatické předvyplnění, které lze podle potřeby manuálně upravit.

Dotazník

Dotazník umožňuje realizovat dotazníkové šetření. Slouží pro získání zpětné vazby od účastníků kurzu.

Při návrhu dotazníku lze použít řadu typů položek včetně výběru z daných hodnot, nebo volné tvořené odpovědi. Vyplněné dotazníky mohou být anonymní, je-li to žádoucí. Výsledky mohou být k dispozici i studentům nebo pouze vyučujícím. Dotazníky na titulní stránce serveru mohou vyplňovat též nepřihlášení uživatelé.

Dotazník lze využít např. pro přihlašování se účastníků k různým událostem nebo ke sběru anonymních reportů.

E-hlasování

E-hlasování umožňuje studentům hlasovat prostřednictvím svého chytrého telefonu nebo notebooku a nechat si výsledky zobrazit v grafu v reálném čase. Aktivita e-hlasování je ideální pro aktivizaci velkých skupin. Zvyšuje interakce mezi žáky a učiteli a podporuje model převrácené třídy.

Elektronické hlasování lze použít ve třídě k ověření znalostí na konci kurzu nebo k oživení teoretických prezentací.

Fórum

Fórum umožňuje účastníkům vést asynchronní diskuse, tj. diskuse, které probíhají po delší dobu.

Fórum lze použít např. jako nástroj podpory uživatelům vašeho serveru; jako nástěnka pro zveřejňování novinek a oznámení (s možností vnuceného upozorňování na nové příspěvky); jako prostor, v němž pokračuje výklad a diskuse po ukončení prezenční části kurzu; jako prostor diskuse pouze pro učitele daného kurzu k diskusím a výměně materiálů (pomocí skrytého fóra); pro oblast podpory pro soukromou komunikaci studentů a učitelů (pomocí fóra se samostatnými skupinami a s jedním studentem za skupinu).

Nastavení fóra

Fórum je třeba pojmenovat a v případě potřeby můžete přidat i popis. Důležité je vybrat typ fóra. Na základě zvoleného typu bude fórum vypadat a bude se chovat různě. K dispozici je:

 • Prostá diskuse – diskuse nad právě jedním tématem (nelze zakládat další vlákna).
 • Každý může zahájit jedno téma diskuse – každý účastník může odpovídat a zároveň může zahájit právě jedno nové vlákno.
 • Otázky a odpovědi – studenti vidí ostatní odpovědi, až po zveřejnění vlastního příspěvku.
 • Běžné fórum pro obecné použití – každý může odpovídat i zakládat nová témata diskuse.
 • Standardní fórum zobrazené jako blog – je podobný běžnému fóru pro obecné použití, ale s rozdílem, že diskutovaná témata jsou zobrazená na jedné stránce.

Dále můžete nastavit časové okno otevření fóra, omezení pro počet a velikost příloh, omezit maximální dovolený počet slov pro jeden příspěvek a omezit počet příspěvků pro jednoho uživatele na dané období, uzavření diskuse v případě neaktivity. Dále jsou nastavitelná klasická nastavení jako přístupnost k fóru a jeho hodnocení.

Důležité je nastavení odebírání a sledování. Účastníkům kurzu můžete nové příspěvky “vnutit” anebo jim dát na výběr, zda se o nich chtějí dozvědět prostřednictvím notifikace. Účastníci kurzu se mohou přihlásit k odběru nových příspěvků ve fórech. Toto upozorňování na nové příspěvky je možno vnutit i zakázat podle potřeby. Vyžadují-li to okolnosti, může být nastaven limit pro počet příspěvků za daný čas (slouží jako obrana před nežádoucí aktivitou jednotlivců, kteří by jinak svými příspěvky zahltili dané fórum).

Příspěvky ve fóru je možno hodnotit, a to i ostatními studenty (vzájemné hodnocení). Hodnocení se přepočítává na výslednou známku, která může být součástí klasifikace v kurzu.

H5P

H5P je zkratka pro balíček HTML5 – interaktivní obsah, jako jsou prezentace, videa a další multimédia, dotazy, kvízy, hry a další. Činnost H5P umožňuje nahrát a přidat H5P do kurzu. Libovolné pokusy otázek jsou automaticky známkovány a známka je zapsána do hodnocení.

Offline test

Offline test umožňuje učiteli navrhovat offline testy skládající se z otázek s možností výběru z více možností. Tyto otázky jsou uchovávány v bance úloh Moodle a mohou být znovu použity v kurzech a dokonce i mezi kurzy. Offline testy lze stáhnout jako soubory PDF, DOCX nebo LaTeX. Studenti označí své odpovědi na formulářích. Formuláře se skenují a odpovědi se importují do systému.

Tvorba offline testu

Po vytvoreni modulu Offline test, stisknete tlačítko Uložit a zobrazit. V zalozce Skupinove ulohy (1) pridejte otazky do testu. Lze si vybrat otazky z banky uloh nebo vytvorit nove (2). Dalším krokem je stáhnutí formulářů v záložce Vytvořit formuláře (3). Zde najdete 3 druhy dokumentů:

 1. Formulář úloh – seznam otázek a možných odpovědí.
 2. Formulář odpovědí – formulář k vyplnění pro studenty, který je následně potřeba naskenovat.
 3. Formulář oprav – seznam obsahující řešení testu a bodové váhy jednotlivých odpovědí na otázky.
Ukázka 7

Vyhodnocení testu

Vyplněné testy je nutné naskenovat a následně nahrát do Offline test aktivity v záložce Výsledky. Nahrané testy začnou být poté nejpozději do 10 minut automaticky vyhodnocovány. V případě špatně špatně vyplněné části testu (např. špatně vyplněný identifikátor, nečitelně vyplněné pole) je nutné provést v záložce výsledky manuální korekturu špatně vyplněných částí.

Docházka k testu

Modul umožňuje v záložce Účastnící vytvoření seznamů studentů, kteří mají být přítomni na daném testu. Zkoušející si zde potom stejným způsobem jako u samotného testu může nechat vygenerovat a vyhodnotit formulář se seznamem studentů, u kterých poté zaškrtává, jestli byli na zkoušce přítomní. Tento formulář lze poté v této záložce nahrát a nechat vyhodnotit.

Přednáška

Přednáška umožňuje vytvářet adaptivní a interaktivní výkladový materiál. Učitel může využít Přednášku pro vytvoření posloupnosti stránek nebo vzdělávacích aktivit, které nabízejí studentovi celou řadu cest a možností procházení.

Jednotlivé stránky lze doplnit o kontrolní otázky (např. výběr z možností, párování a krátké odpovědi). V závislosti na odpovědi a nastavení Přednášky mohou studenti postoupit na další stránku, jít zpět na předchozí nebo pokračovat zcela jinou cestou.

Přednáška může být hodnocena, výsledná známka je součástí klasifikace v kurzu.

Modul může být použit pro samostudium nových témat anebo pro rozvoj schopnosti rozhodovat se v simulovaných podmínkách.

Po vytvoření přednášky

Po vytvoření máte na výběr několik sekcí. Pomocí Náhledu se můžete podívat na současnou podobu vaší přednášky, v sekci Upravit můžete vybírat stránky k úpravě. Ve Výsledcích si můžete zobrazit obecný přehled úspěšnosti studentů nebo detailní přehled. Poslední karta Hodnotit tvořené odpovědi pak je ohodnocení tvořených odpovědí, kde se Vám zobrazí studentské odpovědi k ohodnocení.

Test

Tento modul umožňuje vkládat testy skládající se z výběrových úloh, dichotomických úloh, srovnávacích úloh, úloh s krátkou tvořenou odpovědí a dalších. Každý pokus o absolvování testu je automaticky ohodnocen a student může v závislosti na nastavení dostat zpětnou vazbu a/nebo zjistit správné odpovědi.

Učitel může nastavit počet povolených pokusů, úlohy zamíchat nebo náhodně vybírat z banky úloh. Může být nastaven časový limit pro testování.

Každý pokus je automaticky hodnocen vyjma tvořené dlouhé tvořené odpovědi a hodnocení je zapsáno do klasifikace.

Učitel si může vybrat kdy a zda poskytne pokyny, celkovou reakci a zda jsou studentům zobrazeny správné odpovědi.

Testy mohou být použity jako zkouška v kurzu, jako mini test pro samostudium nebo na konci tématu nebo pro sebehodnocení studenta.

Přidání úloh do testu

Nově vytvořený test neobsahuje žádné úlohy. To můžete změnit v editoru kliknutím na tlačítko Upravit test. Tlačítko najdete hned na stránce (1) nebo v menu pod ikonou ozubeného kolečka (2).

Ukázka 8

Teď máte před sebou editor, kde můžete nastavit nejlepší známku a přidat úlohy. Hodnota “Nejlepší známka” se propisuje do modulu známky. Je dobré, pokud se hodnota “Nejlepší známka” shoduje s “Celkem bodů” (1).

Úlohy pak přidáte kliknutím na tlačítko Přidat (2). Lze přidat otázky z banky úloh, vytvořit nové, nebo přidat náhodné z banky úloh.

Pokud chcete otázku odstranit provede se to pomocí ikony koše (3), pokud si chcete zobrazit detail, provedete to pomocí lupy (4) a pokud chcete změnit počet bodů obdržených za úlohu změníte hodnotu pomocí pole s tužkou (5). Pokud chcete upravit stránkování (počet otázek na stránku), provedete to pomocí tlačítka Znovu nastavit stránkování (6).

Ukázka 9

Úkoly

Úkoly umožňují učiteli zadat úkoly, hodnotit odevzdané řešení a komentovat je.

Studenti mohou odevzdat libovolný soubor, jako dokumenty textových aplikací, tabulky, obrázky nebo audio a video. Alternativně nebo současně může úkol požadovat, aby studenti napsali text přímo do textového pole. Úkol může být použit také pro připomenutí jiných povinností studentů, které neprobíhají přímo v Moodle – např. odevzdání výkresu.

Učitel může zobrazit odevzdané úkoly, připojit zpětnou vazbu a soubor, komentáře nebo nahrát audio odpověď.

Úkoly mohou být hodnoceny jednoduchým přímým hodnocením, případně pokročilou metodou. Výsledná známka je zapsána do klasifikace.

Nastavení

Nastavení úkolů mají hodně položek včetně známek, typu hodnocení, typu úkolu a další. Každá položka má podrobný popis, který lze najít kliknutím na ikonu s otazníkem vedle položky.

Hodnocení a známka

Po otevření činnosti úkol vidíte přehled o tom kolik účastníků má váš kurz, kolik úkolů již bylo odevzdáno apod. Pod přehledem jsou tlačítka Zobrazit všechny odevzdané úkoly a tlačítko Známka. Kliknutím na Známka začnete popořadě hodnotit všechny studenty a jejich (i neodevzdané) úkoly. Kliknutím na tlačítko Zobrazit odevzdané úkoly se otevře tabulka s podrobnostmi o studentech a jejich úkolech. Pokud máte nastaven režim skupin v rámci úkolu nebo kurzu, můžete účastníky filtrovat podle skupin – můžete tak hodnotit třeba jen určitou paralelku.

Hromadné akce a stažení vybraných/všech odevzdaných úkolů

Hromadné akce můžeme využít po označení vybraných úkolů. V dropdown menu pod seznamem odevzdání (1) máme možnosti “Uzamknout a odemknout odevzdání”. Dále “Uložit vybrané odevzdané úkoly” pro stažení (pojmenovaných) souborů do zip archivu (nazevKurzu-nazevUkolu-IdUkolu.zip) a poskytnout prodloužení (času).

Úplně dole na stránce pak máte ještě možnosti, kde si určíte podobu zobrazení (počet úkolů na stránce, filtr) (2).

Ukázka 10

Wiki

Wiki modul umožňuje účastníkům kurzu společně vytvářet a editovat webové stránky – zakládat je, rozšiřovat a měnit jejich obsah. Modul Wiki může být využit v kolaborativním režimu (každý má možnost úpravy) nebo v individuálním režimu (každý má svou wiki kterou může upravovat pouze on).

Je udržována historie předchozích verzí každé stránky na Wiki, tj. seznam postupných úprav jednotlivými účastníky.

Wiki lze použit např. pro tvorbu poznámek nebo studijní příručky, pro plánování práce týmů nebo agendy porad, jako osobní deník pro poznámky nebo revize (pomocí individuální wiki) apod.

Při vytváření wiki je potřeba ji pojmenovat, pojmenovat první stránku a určit, zda bude upravována společně nebo individuálně. Následně je potřeba v uspořádání vybrat používaný značkovací jazyk. Možnosti jsou standardní HTML tagy, dále wiki značkovací jazyk Creole, u kterého je možné použít panel nástrojů pro úpravy a Nwiki značkovací jazyk.

Více informací k jednotlivým jazykům:

Po vytvoření wiki se objeví nastavení první stránky. Zde potvrdíte volbu značkovacího jazyka a v případě skupinové editace nastavíte editaci wiki pro všechny případně pro vybranou skupinu.

Ve wiki se Vám následně zobrazí následující sekce:

 • Zobrazení – náhled vytvořené wiki
 • Upravit – upravuje kód pro vytvoření wiki stránky
 • Komentáře – zde je možné okomentovat jednotlivé wiki stránky
 • Historie – zobrazuje historii změn na wiki
 • Mapa stránek – zobrazuje přehledy wiki jako odkazy, příspěvky aktualizované stránky
 • Soubory – do souborů je možné nahrát externí soubory ke stažení
 • Správa – ve správě je možné odstraňovat stránky a ručit její verze

Workshop

Workshop umožňuje sběr a vzájemné hodnocení prací studentů.

Studenti mohou odevzdat libovolný digitální obsah, např. textové dokumenty, obrázky nebo soubory tabulkového procesoru. Také mohou odevzdávat text psaný přímo v textového editoru na stránce.

Odevzdaná řešení jsou hodnocena pomocí formuláře pro vícekriteriální hodnocení. Podobu těchto hodnotících formulářů nastavuje učitel. Proces vzájemného hodnocení a pochopení hodnotícího formuláře může být procvičován předem na příkladech, které poskytl učitel spolu s referenčním hodnocení. Studenti mají možnost hodnotit jednu nebo více přidělených prací. Odevzdaná řešení i jejich hodnocení mohou být v případě potřeby anonymní.

Studenti získají v modulu Workshop dvě známky – jednu za své vlastní řešení, druhou za hodnocení přidělených prací. Obě známky jsou zapsány v klasifikaci.

Další informace o jednotlivých činnostech se nachází na stránkách oficiální dokumentace Moodle.