Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Viditelnost kurzu

Zde můžete nastavit, kdo může vidět daný kurz. Jsou zde dvě nastavení:

  • Viditelnost kurzu - nastaví, jestli mohou kurz vidět jen vyučující (např. když se stránka kurzu teprve připravuje) a nebo jestli je viditelný i pro skupinu uživatelů, kterou vyberete v další položce nastavení.
  • Kdo může prohlížet kurz - nastaví, jestli je kurz viditelný pro všechny (i nepřihlášené návštěvníky systému), pouze pro přihlášené uživatele a nebo pouze pro účastníky kurzu. Je-li kurz v předchozím nastavení nastaven na Skrýt, tak toto nastavení nemá na viditelnost vliv a kurz je stále viditelný pouze pro vyučující.
Ukázka viditelnosti kurzu
Ukázka viditelnosti kurzu