Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Moduly a jejich popis

Moduly jsou skupinou funkcí v Moodle, které tvoří obsah jednotlivých sekcí. Jsou rozděleny do dvou skupin: činnosti a studijní materiály. Seznam všech modulů lze nalézt po kliknutí na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál v pravém dolním rohu každé sekce.

Moduly lze označit jako oblíbené prostřednictvím hvězdičky (1.), pak se budou zobrazovat ve speciální kategorii (2.). Kliknutím na ikonu s písmenem i (3.) se objeví podrobná informace o každém modulu. Konkrétní modul lze najít pomocí filtru (4.).

Seznam všech modulů
Seznam všech modulů

Činnosti

Činnosti jsou moduly, které pomáhají více zapojit studenty do výuky pomocí interakce s ostatními studenty nebo vyučujícími.

Seznam všech činností

Studijní materiály

Studijní materiály jsou moduly, které vyučující mohou použít pro podporu výuky a přidat pomocí těchto modulů soubory, prezentace apod.

Seznam všech studijních materiálů