Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Nástěnka

Každý uživatel má stránku s osobním přehledem, kterou si může upravovat - tato stránka se jmenuje “Nástěnka”. Může zde například vidět kurzy, ve kterých je zapsaný, svoje úkoly, své soubory a nově i svůj rozvrh. Těmto elementům nástěnky se říká bloky. Přehled bloků, které poskytuje Moodle můžete najít v oficiální Moodle dokumentaci. Zároveň byly exluzivně pro Moodle FEL vytvořeny bloky “Můj semestr” a “Můj rozvrh”.

Bloky

Výchozí Moodle nástěnka obsahuje tři bloky v tomto pořadí

  1. Můj rozvrh - pomocí dat ze služby Sirius získá uživatelovo rozvrh pro dnešek (nebo zítřek pokud pro dnešní datum nejsou žádné nadcházející události).
  2. Můj semestr - zobrazí uživatelovo kurzy v semestru a nadcházející události v kurzech, např. termín odevzdání úkolu.
  3. Nedávno navštívené kurzy - naposledy otevřené kurzy uživatelem.
Nástěnka
Nástěnka

Můj rozvrh

Novinka pro semestr B232: Blok “Můj rozvrh” zobrazuje uživatelovi události pro tento nebo následující den. Zobrazuje rozvrh chronologicky včetně rozvrhových výjimek, zkoušek nebo zápočtů. Jakákoliv změna data události/odpadnutí se tedy zobrazí v rozvrhu.

V bloku se pro každou událost zobrazí jedna ‘karta’, která říká, co to je za událost, kdy se odehrává a kde probíhá. Většina událostí se týká předmětů, jako nadpis mají kód předmětu. Pokud se jedná o předmět z ČVUT FEL, tento nadpis je klikatelný a zavede Vás buď na stránku s informacemi o předmětu a nebo přímo do jeho kurzu (pokud nějaký má). Pod nadpisem je uveden typ události. Jméno místnosti v pravém dolním rohu je také klikatelné a zavede Vás na navigate.fel.cvut.cz, kde můžete zjistit, jak se dostat k místnosti.

Pokud máte pro dnešní den naplánované nějaké události, zobrazí se v rozvrhu. Karty s událostmi jsou od sebe odlišené v závislosti na čase - již proběhlé události jsou šedé, právě probíhající události jsou trochu větší a jsou ohraničeny modře, a události, které teprve proběhnou, mají bílé pozadí a šedé ohraničení.

Můj rozvrh
Můj rozvrh

Můj semestr

Pomocí bloku “Můj semestr” můžete vidět přehled svých kurzů a nadcházejících událostí v nich. Narozdíl od bloku “Můj rozvrh” (kde jsou události získány z KOS), události v “Můj semestr” se týkají událostí v Moodle - například termíny odevzdání úkolů, zkoušky nebo zápočty.

Každý kurz má svou kartu, která obsahuje název kurzu, jeho kódy předmětů obsažených v kurzu, obrázek kurzu, který si mohou vyučující nastavit sami, a odkazy na seznam účastníků/známek. Kliknutím na název předmětu se dostanete do kurzu. Kurzy se zobrazují dle aktuálně vybraného semestru.

Napravo od karet kurzů se nachází seznam nadcházejících událostí v kurzech. Události jsou seřazeny podle data a času, lze přepnout mezi seřazením vzestupně/sestupně kliknutím na modrou ikonu v pravém horním rohu bloku. Kliknutím na událost si můžete zobrazit podrobnosti o události.

Můj semestr
Můj semestr

Úprava nástěnky

Pro úpravu nástěnky je nejdříve nutné zapnout režim úprav pomocí přepínače v pravém horním rohu nástěnky. Po zapnutí se nad bloky zobrazí tlačítko pro přidání bloků[1], tlačítko pro resetování nástěnky do výchozího stavu[2] a v blocích se zobrazí ikony pro přesun, změnu velikosti a odstranění bloků[3].

Režim úprav
Režim úprav

Kliknutím na Přidat blok se zobrazí seznam dostupných bloků, které můžete přidat na nástěnku. Smazání bloku se provede kliknutím na ikonu ozubeného kolečka a zvolení možnosti Odstranit blok <jméno bloku>.

Pro přesunutí bloku stačí kliknout a držet ikonu pro přesun a poté přesunout blok nad/pod jiný blok (viz video).