Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Studijní materiály

Studijní materiály jsou moduly, které vyučující mohou použít pro podporu výuky a přidat pomocí těchto modulů soubory, prezentace apod.

Kniha

Modul kniha umožňuje vytvořit vícestránkový studijní materiál s obsahem děleným na kapitoly a podkapitoly. Knihy mohou kromě textu obsahovat obrázky a další mediální soubory. Jsou vhodné zejména pro zobrazování delších pasáží textu členěného na jednotlivé sekce.

Modul lze např. použit jako skripta nebo jako sbírku ukázkových výstupů studenta.

V případě knihy se nastavuje název a případně popis obsahu. V sekci vzhled je možné nastavit vzhled označení jednotlivých kapitol (číslování, odsazení, označení puntíkem nebo bez označení). Dále je možné nastavit podobu obsahu (obrázky, text nebo čistý obsah).

Popisek

Popisek umožňuje do osnovy kurzu vložit text, obrázky a multimédia mezi odkazy na další činnosti. Popisky jsou velmi univerzální a mohou pomoci zlepšit vzhled kurzu, pokud je použijete promyšleně.

Popisky je možno použít k rozdělení dlouhého seznamu aktivit nadpisem nebo obrázkem; chcete-li zobrazit zvukový soubor nebo video přímo v kurzu; chcete-li přidat krátký popis do sekce kurzu.

Nastavení popisku

V nastavení popisu je nejdůležitější jeho obsah. V textovém editoru je možné přidat text, popř. přidat obrázky a jiný multimediální obsah.

Složka

Modul umožňuje učiteli zobrazit několik souvisejících souborů v jedné složce a pomáhá tak snížit potřebu rolování na hlavní stránce kurzu. Větší množství najednou lze nahrát pomocí ZIP archívu.

Díky “složce” můžete studentům umožnit stáhnout si například všechny přednášky v jednom archivu

Složku lze využít pro uložení řady souborů k danému tématu, například sbírka studijních textů ve formátu PDF nebo obrázků pro použití ve studentských projektech nebo chcete-li zajistit sdílený prostor pro učitele daného kurzu (složku skryjte, takže ji mohou vidět pouze učitelé).

Soubor

Soubor umožňuje učiteli poskytnout soubor jako studijní materiál.

Pokud je to možné, bude soubor zobrazen jako součást kurzu, jinak budou studenti vyzváni k jeho stažení. Soubor může používat další podpůrné soubory, např. do HTML stránky mohou být vloženy obrázky.

Soubor může být použit chcete-li ve třídě sdílet prezentace; chcete-li zahrnout mini stránky jako součást kurzu; chcete-li poskytnout pracovní soubory příslušných programů, aby je studenti mohli upravovat a odesílat k posouzení.

Stránka

Stránka umožňuje učiteli vytvářet webové stránky pomocí textového editoru. Stránka může zobrazit text, obrázky, zvuk, video, webové odkazy a vložený kód, jako je například Google mapy.

Výhodou použití modulu Stránka spíše než modul soubor je, že zdroj je dostupnější (pro uživatele mobilních zařízení) a je snadnější aktualizace. Navíc umožňuje další výhody při použití filtrů.

Pro velké množství obsahu, je doporučen modul Kniha.

Modul může být použit chcete-li zveřejnit termíny a podmínky kurzu nebo osnovu kurzu nebo chcete-li vložit několik videí a zvukových souborů s vysvětlujícím textem.

URL

URL umožňuje učiteli použít webový odkaz jako zdrojový materiál kurzu. Vše co je volně k dispozici on-line, jako jsou dokumenty nebo obrázky, může být použito v odkazu; URL nemusí být vlastní stránka na internetových stránkách.

Konkrétní URL webové stránky mohou být kopírovány a vloženy nebo učitel může použít výběr souborů a vybere odkaz z úložiště, jako je Flickr, YouTube nebo Wikimedia (v závislosti na úložiště, které jsou správcem povoleny).

Existuje celá řada možností zobrazení URL, například vložené nebo otevírání v novém okně a rozšířené možnosti pro předávání informací, jako jméno studenta, pokud to URL vyžaduje.

Všimněte si, že odkaz URL může být přidán do jakéhokoli jiného zdroje nebo činnosti prostřednictvím textového editoru.

Další informace o jednotlivých studijních materiálech se nachází na stránkách oficiální dokumentace Moodle.