Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Běžná nastavení modulů

Každý modul má své vlastní nastavení, ale všechny mají společnou sekci – Běžná nastavení modulu. Lze jí najít při přidání nového modulu, nebo pokud budete upravovat existující činnost nebo studijní materiál (Upravit nastavení).

Ukázka běžných nastavení modulu
Ukázka běžných nastavení modulu

Dostupnost

Dostupnost je volba, zda je modul na stránce pro studenty viditelný nebo skrytý. Pokud je dostupnost nastavena na možnost “Před studenty skryto”, je činnost nebo studijní materiál k dispozici pouze uživatelům s oprávněním k zobrazení skrytých aktivit (ve výchozím nastavení jsou to uživatelé s rolí učitele nebo učitel bez práva upravovat).

Identifikátor

Nastavení ID identifikátoru poskytuje způsob identifikace aktivity pro výpočet známek. Není-li činnost zahrnuta do výpočtu známek, lze nechat prázdné.

Vnutit jazyk

Nastavení, které ovlivní v jakém jazyce se bude zobrazovat stránka kurzu, pokud byl zvolen jeden z jazyků. Pokud je zvolena možnost “Nevnucovat” (výchozí) stránka se zobrazí v jazyce podle nastavení uživatele.

Režim skupin

Pokud jsou studenti v kurzu rozděleni na skupiny, je vhodné použít toto nastavení, které umožňuje skrýt moduly a příspěvky na základě skupin. Existují tři druhy skupinového režimu:

  • Žádné skupiny – v kurzu není zapnutý skupinový režim, a tím pádem všichni studenti vidí všechny příspěvky (pokud nejsou jednotlivé moduly nebo sekce skryty před studenty, více na strance Viditelnost a omezení přístupu k modulu.
  • Oddělené skupiny – každý člen skupiny vidí pouze ostatní členy vlastní skupiny a jejich příspěvky, ostatní skupiny jsou pro něj neviditelné.
  • Viditelné skupiny – členové každé skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní, avšak nemohou do nich zasahovat.

Skupinový režim nadefinovaný v nastavení kurzu se stává výchozím režimem ve všech činnostech. Pro každou činnost, která umožňuje práci ve skupinách, lze nastavit skupinový režim samostatně. Zapnete-li ale na úrovni kurzu nastavení “Vnucovat režim skupiny”, nebude se na nastavení jednotlivých činností brát zřetel.

Seskupení

Seskupení je určitá množina skupin v rámci kurzu. Je-li pro nějakou činnost přiřazeno seskupení, je činnost určena pro členy zapojených skupin. Aby modul byl určen pro nějaké konkrétní seskupení, stačí zvolit existující seskupení v rozbalovacím menu tohoto nastavení.