Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Nastavení hodnocení

Pokud s evidencí bodů v Moodle začínáte, je dobré si nejprve rozmyslet za co a jak budete studenty v semestru hodnotit. Napište si na papír, kolik budete od studentů chtít domácích úkolů, kolik budou psát testů, zda budou pracovat na semestrální práci apod. A také si rozmyslete, jestli a jak budete související položky kategorizovat. Nakonec si ke každé položce a každé kategorii napište maximální počet bodů, které lze získat. Pro jednoduchost je dobré, pokud je celkový součet bodů, které lze v semestru získat rovný 100, ale není to nutná podmínka.

Odkaz na modul známky najdete v levém bočním menu stránky kurzu (1.).

Zde v horním menu přejdete na Nastavit (2.).

Známky
Známky

Následně se vám zobrazí seznam všech položek, které jsou zahrnuty do hodnocení. Ve výchozím stavu má každý kurz právě jednu kategorii. Její název je shodný s názvem kurzu, celkový počet bodů je 100 a typ agregace je ‘jednoduchý vážený průměr známek’. Nastavení této kořenové kategorie určuje, jak se celý klasifikační arch bude chovat. Změny můžete udělat v nastavení, na prvním řádku zvolíte Upravit –> Upravit kategorii.

Nastavení hodnocení
Nastavení hodnocení

1. Upravit kategorii

Nastavení kategorii
Nastavení kategorii

Nastavení souhrnné známky určuje, jakým způsobem se vypočítá výsledná známka. Existuje několik možností, ovšem nejčastěji používané jsou ‘jednoduchý vážený průměr’ (tj. vážený průměr, kde váhou je maximum bodů) a ‘přirozená váha’ (prostý součet bodů). Přirozená váha má výhodu v tom, že je velmi dobře čitelná. Ovšem velmi snadno se můžete dostat přes “standardní” stobodové maximum kurzu. Vedle rozbalovacího menu se pod “otazníkem” nachází nápověda, kde jsou rozdíly vysvětlené podrobněji.

Dále je vhodné si rozmyslet, jak se mají chovat “prázdné” známky u jednotlivých položek hodnocení.

Pozor!
Tento nenápadný checkbox může zásadně ovlivnit výpočet výsledné známky.

  • Zaškrtnutý checkbox – prázdné známky nejsou zahrnuty do výpočtu. Berou se jako neexistující.
  • Nezaškrtnutý checkbox (výchozí) – prázdné známky figurují ve výpočtu.

2. Přidat položku hodnocení

Novou položku do hodnocení lze přidat dvěma způsoby.

  • Přidáte novou činnost do kurzu (úkol, test apod.). Pak se automaticky vytvoří položka v modulu známky. Výchozí počet bodů každé činnosti je 100. To lze jednoduše změnit v nastavení ‘známky’ dané úlohy.
    Pozor!
    Pokud chcete změnit maximum bodů za úkol, je třeba si rozmyslet, zda se mají již udělené body přepočítat či ne. Změna typu známky pak není možná vůbec.
  • Kliknutím na tlačítko ‘Přidat položku hodnocení’ v horní části stránky ‘Nastavení hodnocení’. Tímto způsobem můžete do klasifikace v Moodle zapsat hodnocení za off-line aktivitu/test. Typicky třeba zápočtový test nebo zkoušku.

3. Přidat kategorii

Kategorie se hodí na seskupení souvisejících položek a výpočet mezivýsledku. Můžete vypočítat a zobrazit prostou agregaci bodů položek v kategorii (součet, průměr apod.). Případně můžete kategorii využít pro komplikovanější výpočet, například výběr n nejlepších známek.

Novou kategorii přidáte podobně jednoduše jako položku hodnocení. A to kliknutím na tlačítko Přidat kategorii, které se nachází v horní části stránky Nastavení hodnocení. Povinné pole je pouze název kategorie. Poté má vaše nová kategorie stejná nastavení jako kořenová kategorie pro celý kurz. Můžete si vybrat způsob agregace známek, jak se mají chovat prázdné známky, typ známky (body, škála, text) apod. Důležité pak také je zvolit ‘Nejvyšší známku’ – nejvyšší počet bodů, které je v rámci kategorie možné získat.

4. Přesun označené položky do kategorie

Po uložení a přepočítání známky následuje přidání položek do nově vzniklé kategorie. Pokud tvoříte novou činnost nebo položku hodnocení, můžete v nastavení vybrat, do které kategorie se má zařadit. Pokud chcete do kategorie položku přesunout, dělá se to kliknutím na ikonu s šipkami v řádku dané položky. Přesouvaná aktivita má u sebe napsáno Přesunout.

Jiná možnost je pomocí zaškrtnutí políčka u dané aktivity či aktivit na stránce Nastavení hodnocení a následného vybrání v rozbalovacím menu Přesunout označené položky do, kam se mají aktivity přesunout.