Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Export známek

Zabezpečení exportu známek

Bereme v potaz obavy vyučujících ohledně zabezpečení exportu známek. Proto jsme kladli zvýšený důraz na zabezpečení a otestování celého procesu:

 • Váš uživatelský účet v Moodle je chráněn prostřednictvím SSO brány, využívající ČVUT identitu;
 • při exportu známky je příkaz podepsán uživatelským jménem uživatele - jiný vyučující tak nemůže exportovat známku Vaším jménem;
 • příkazy do KOSu jsou chráněny přihlášením do databáze a filtrem IP adres, přijímající pouze adresu stroje, na kterém Moodle FEL operuje;
 • při přepsání Vámi udělené známky jiným vyučujícím budete informováni prostřednictvím e-mailové zprávy z KOSu;
 • na straně KOSu zároveň probíhá dodatečná kontrola identity uživatele (např. vyučující musí být zkoušejícím daného předmětu, v ten den student již neobdržel z předmětu jinou známku apod.)

Pokud však stále máte obavy o zabezpečení celého procesu, neváhejte nás kontaktovat - rádi s Vámi Vaše obavy zkonzultujeme.

Stránka ‘Export známek’ umožňuje propisovat známky z Moodle do KOSu. Na stránce se zobrazí seznam KOS předmětů spojených s daným Moodle kurzem. Pro každý KOS předmět můžete exportovat pouze typy hodnocení, které odpovídají způsobu zakončení v KOSu. Pro shluknuté kurzy je možné provést export pro všechny KOS předměty, pokud mají všechny stejný způsob zakončení.

Vytváření položky hodnocení

Pokud nemáte vytvořenou položku hodnocení, nalevo od tlačítka “Připravit export” se vám zobrazí žlutý text informující Vás o této skutečnosti [1]. Doporučujeme kliknout na tlačítko “Připravit export” pro automatické vytvoření položky hodnocení místo vytváření položky hodnocení manuálně.

Začátek exportu známek
Začátek exportu známek

Pokud ale chcete vytvořit položku hodnocení manuálně, je potřeba zvolit správnou škálu a název. Pro zápočet se používá škála “Hodnocení Ano/Ne” (anglicky “Grading Yes/No”) a pro zkoušku/klasifikovaný zápočet se používá škála “Hodnocení A až F” (anglicky “Grading A to F”). Název položky hodnocení může být ve dvou formátech. Moodle hledá nejdříve položku s názvem odpovídajícím formátu X_Y. Pokud ho nemůže najít, pokusí se najít položku hodnocení ve formátu Y.

 • X_Y kde X je kód KOS předmětu a Y je zkratka způsobu zakončení (‘Z’, ‘ZK’, ‘KZ’). Příklad: B3B38SME_ZK
 • Y kde Y je zkratka způsobu zakončení (‘Z’, ‘ZK’, ‘KZ’). Příklad: ZK

Jak provést export

Nejdříve je potřeba vybrat KOS předmět a typ hodnocení, který chceme propsat do KOSu. Poté se klikne na modré tlačítko “Připravit export”. Po kliknutí se zobrazí nová stránka s tabulkou studentů.

Podmínky pro export

Obecné:

 • Uživatel musí být v KOSu zapsaný jako vyučující daného předmětu
 • Student musí být ve stavu ‘studuje’
 • Datum pro export musí být v současném semestru a zároveň nesmí být v budoucnosti
 • Pokud má už student zapsané hodnocení, přepsat ho může jedině autor původního záznamu

Pro zkoušku:

 • Hodnocení lze přepsat pouze pokud má student známku F a zároveň je uživatel autorem záznamu
 • Uživatel musí být v KOSu zapsán jako zkoušející

Popis tabulky

Poznámka k exportu známek
Poznámka k exportu známek

Sloupce:

 • Export - Zde bude zaškrtávací políčko, nebo červená ikona, která naznačuje, že export nelze provést. Zaškrtnutím tohoto políčka se vybere student pro export.
 • Status - Zde se můžete přesunutím myši na ikonu dozvědět, proč nelze export provést.
 • Username - Uživatelské jméno studenta.
 • Jméno - Křestní jméno studenta.
 • Příjmení - Příjmení studenta.
 • Hodnocení v Moodle - Hodnocení studenta převzaté z odpovídající položky hodnocení.
 • KOS Zápočet - Záznam o zápočtu studenta u KOSu.
 • KOS Známka - Známka studena z KOSu.
 • Autor KOS záznamu - Uživatelské jméno autora posledního záznamu z KOSu a datum vytvoření záznamu. Datum je ve formátu dd-mm-yyyy.
 • Poznámka k hodnocení - Poznámka, která se zapíše společně s hodnocením pro daného studenta. Může být maximálně 64 znaků dlouhá.

Nad tabulkou se nachází několik filtrů, můžete pomocí nich:

 • Zobrazit pouze studenty, pro které lze export provést.
 • Zobrazit pouze studenty, kteří mají známku v Moodle v odpovídající položce hodnocení.
 • Zobrazit pouze studenty patřící do vybrané Moodle skupiny.

Můžete i vybrat datum pro export. Toto datum se zapíše do KOSu jako datum vytvoření záznamu. Toto datum musí patřit do současného semestru a nesmí být v budoucnosti.

Pokračování

Po vybrání studentů, jejichž hodnocení si přejete zapsat do KOSu, se stiskne tlačítko “Zkontrolovat známky pro export”. Zde se zobrazí tabulka studentů, jejichž hodnocení bude propsáno do KOSu. Pokud je vše tak, jak má být, můžete pokračovat na další stránku pomocí tlačítka “Potvrdit export”.

Kontrola exportu známek
Kontrola exportu známek

Na další stránce se vám zobrazí informace, jestli byl export úspěšný. V případě problémů nás kontaktuje pomocí Helpdesku.

Ukázka provedeného exportu známek
Ukázka provedeného exportu známek