Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Režim úprav a správa sekcí

Při otevření kurzu se nacházíte v režimu pro čtení. Pokud chcete obsah kurzu jakkoliv upravit, musíte zapnout tzv. režim úprav, pomocí tlačítka Zapnout režim úprav pod názvem kurzu.

Upozornění
Editovat můžete pouze kurzy, ve kterých máte roli “učitel”.

Sekce

Obsah kurzu (aktivity a studijní materiály) je členěn do tzv. témat neboli sekcí. Ty lze přesouvat pomoci tlačítka “Přesunout” (1.). Název sekce lze upravit kliknutím na ikonu s tužkou (2.), případně lze název a popis sekcí upravit po kliknutí na ikonku -> Upravit téma (3.). Do jednotlivých témat můžete přidávat obsah pomocí tlačítka Přidat činnost nebo studijní materiál (4.). Ten se poté upravuje podobným způsobem, jako samotná témata.

Úprava sekce
Úprava sekce

Upravit položku sekce

Každá jednotlivá položka v sekci má následující nastavení:

 • Upravit nastavení obsahuje veškeré nastavení položky.
 • Posunout doprava, popř. Posunout doleva položku pro vizuální členění sekce.
 • Skrýt položku před studenty. Toto nastavení je podrobně popsáno na strance Viditelnost a omezení přístupu k modulu.
 • Duplikovat – vytvoření kopie činnosti, studijního materiálu anebo třeba popisku. Položku pak dále můžete upravovat, přesouvat apod.
 • Přidělit role – přidělíte-li uživateli v určitém kontextu nějakou roli, přidělujete mu oprávnění definovaná touto roli pro aktuální kontext a pro všechny podřazené kontexty. Pokud tedy např. roli Student přidělíte uživateli v kurzu, bude tuto roli mít pro daný kurz, ale také pro všechny bloky a činností uvnitř kurzu. Skutečná oprávnění uživatele přitom mohou záviset ještě na dalších rolích a použitých přenastaveních. Více na oficiální dokumentaci Moodle.
 • Odstranit položku.

Přidat novou sekci

Nové sekce můžete přidat pomocí tlačítka Přidat témata, které najdete na konci každé sekcí kurzu v pravém dolním rohu.

Typy uspořádání kurzů

Uspořádání kurzů určuje celkový vzhled kurzu. Toto nastaveni se nachazi v menu nastaveni kurzu: Správa kurzu –> Nastavení –> Typ uspořádání kurzu. Obsahuje nastavení podle vybraného uspořádání kurzu.

Nastavení uspořádání kurzu
Nastavení uspořádání kurzu

Uspořádání

Uspořádání kurzu určuje vzhled hlavní stránky kurzu. Toto nastavení mají všechny uspořádání kurzu.

 • Diskuzní uspořádání – na stránce kurzu je zobrazeno diskusní fórum.
 • Tematické uspořádání – obsah je uspořádán v sekcích, z nichž každá představuje jedno téma.
 • Týdenní uspořádání – obsah je uspořádání v sekcich, z nichz každá predstavuje jeden tyden dle začátku a konce semestru.
 • Formát jednoho modulu – stránka kurzu bude mít pouze jednu sekce s jednou činností nebo studijním materiálem. Po zvolení tohoto typu uspořádání je nutno zvolit typ modulu pro daný kurz.

Skryté sekce

Tato volba umožňuje nastavit, jak se budou studentům zobrazovat skryté sekce kurzu. Toto nastavení mají tematické a týdenní formáty uspořádání kurzu.

 • Skryté sekce se zobrazují ve sbalené formě (výchozí) – studentům se zobrazí malá (obvykle šedá) plocha, která označuje umístění skryté sekce, neobsahuje však ani odkazy na činnosti, ani texty vepsané přímo do těla sekce. Tento způsob je výhodný především u týdenního uspořádání kurzu, protože umožňuje zřetelně označit týdny, v nichž se nekoná výuka.
 • Skryté sekce se nezobrazují vůbec – skrýt sekce úplně, takže studenti nebudou o jejich umístění v kurzu vůbec vědět.

Zobrazení sekcí

Zda se má celý kurz zobrazit na jedné stránce nebo zde se mají jednotlivé sekce (např. týdny či témata) zobrazovat na samostatných stránkách. Toto nastavení mají tematické a týdenní uspořádání kurzu.