Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Přesunout kurz do jiného semestru

Tato stránka slouží k přesouvání instance Moodle kurzu do jiných semestrů. Po přesunutí se smaže instance kurzu v semestru, ze kterého přesouváte. Pokud chcete zachovat instanci kurzu i v tomto semestru, přejděte prosím na stránku Duplikovat kurz do jiného semestru.

Na stránce se zobrazují zelené odznaky[1.], které říkají, v jakých semestrech se nachází instance tohoto kurzu. Odznaky jsou klikatelné, po kliknutí Vás vezmou na stránku kurzu ve vybraném semestru.

Pro přesunutí je nejdříve potřeba vybrat cílový semestr[2.]. Pokud se ve vybraném semestru už nachází instance kurzu, je potřeba vybrat[3.], jestli si přejete přepsat danou instanci a nebo jí ponechat (žádné přesunutí neproběhne, pokud již instance existuje). Tyto dvě možnosti mají zabránit nechtěnému přepsání instance.

Po stisknutí na Přesunout můžete dále používat Moodle, přesuny probíhají na pozadí - po jeho proběhnutí obdržíte v Moodle notifikaci.

Ukázka Přesunu kurzu do jiného semestru
Ukázka Přesunu kurzu do jiného semestru