Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Banka úloh

Banka úloh je databáze, do které lze přidávat otázky pro pozdější použití v testech v Moodle. Otázky lze podle požadavků skládat do kategorií a mohou být různého typu. Banka úloh se nachází v levém bočním menu kurzu.

Úlohy

Po kliknutí na sekci Banka úloh budete přesměrováni na stránku Úlohy. Výběr kategorie umožňuje filtrování a zobrazování úloh podle kategorií. Stránka Úlohy obsahuje seznam všech již vytvořených úloh s informacemi o autoru a posledních změnách.

Ukázka Kategorií úloh
Ukázka Kategorií úloh

Po kliknutí na tlačítko Upravit v tabulce úloh máte možnost provést další akce nad úlohami: upravit, duplikovat atd.

Úprava úloh
Úprava úloh

Vytváření nové testové úlohy

Vytvářet nové úlohy lze pomocí tlačítka Vytvořit novou testovou úlohu. Nejdřív je třeba si zvolit typ úlohy.

Typy úloh

 • Kombinovaná – kombinovaný typ otázky umožňuje vkládat do textu úlohy pole odpovědí pro různé dostupné podúlohy. V závislosti na tom, které typy úloh máte nainstalovány, může student zadat číselnou nebo krátkou textovou odpověď nebo vybrat odpověď či odpovědi pomocí výběrového pole nebo zaškrtávacích políček.
 • Dlouhá tvořená odpověď – umožňuje uložit nahraný soubor anebo vložený online text. Hodnocení musí poté proběhnout ručně. Musí být hodnocena ručně.
 • Doplňovací úloha (cloze) – úloha tohoto typu je velmi flexibilní, ale může být vytvořena pouze zadáním zdrojového textu ve speciálním formátu. Tento text obsahuje kódy, které vytvářejí komplexní úlohu s vloženými dílčími úlohami s více odpověďmi, krátkou odpovědí či numerickou úlohou. Informace o syntaxi Cloze úloh jsou k dispozici na stránkách oficialni dokumentace Moodle.
 • Jednoduchá vypočítávaná úloha - jednodušší varianta vypočítávané úlohy. Vypočítávaná úloha se chová jako numerická úloha, ale konkrétní hodnoty jsou pro každého studenta náhodně vybrány z jisté množiny.
 • Krátká tvořená odpověď – odpověď je tvořena jedním nebo několika slovy, která jsou porovnána s různými modelovými odpověďmi. Ty mohou používat i zástupné znaky.
 • Numerická úloha – odpověď je tvořena číselným údajem doplněným případně o jednotky. Odpověď je hodnocena na základě číselného porovnání s danou tolerancí s různými modelovými odpověďmi.
 • Pravda/Nepravda – jednoduchá varianta úlohy s více odpověďmi. Na dané tvrzení nabízí pouze dvě možné volby - “Pravda” a “Nepravda”.
 • Přetahování do obrázku – obrázky nebo textové popisky jsou přetaženy do cílových zón na obrázek na pozadí.
  Poznámka
  Tento typ otázky není přístupný uživatelům se zrakovým postižením.
 • Přetahování do textu – chybějící slova v textu se doplňují přetažením vybrané odpovědi do odpovídajícího prázdného pole.
 • Přetahování ukazatelů umístění – značky jsou přetaženy na obrázek na pozadí.
  Poznámka
  Tento typ otázky není přístupný uživatelům se zrakovým postižením.
 • Přiřazování – odpověď na každou podúlohu musí být vybrána ze seznamu možností.
 • Přiřazování z krátkých odpovědí – jako přiřazovací úloha, ale je vytvořena náhodně z úloh s krátkou tvořenou odpovědí v dané kategorii.
 • Výběr chybějících slov – chybějící slova v textu se doplňují výběrem odpovědi z rozbalovací nabídky.
 • Výběr z možných odpovědí – umožňuje výběr jedné nebo více odpovědí ze seznamu.
 • Vypočítávaná úloha – vypočítávaná úloha se chová jako numerická úloha, ale konkrétní hodnoty jsou pro každého studenta náhodně vybrány z jisté množiny.
 • Vypočítávaná úloha s více možnostmi – vypočítávaná úloha s více možnostmi se chová jako obyčejná úloha s více možnostmi, ale nabízené odpovědi se pro každého studenta vypočítávají jako výsledek daného vzorce s náhodně vybranými hodnotami z jisté množiny.
 • Vzorce – typ otázky s náhodnými hodnotami a více odpověďmi. Odpovědní pole mohou být umístěná kamkoli, takže můžeme vytvořit různé otázky zahrnující různorodé struktury jako jsou vektory, polynomy a matice. Dále jsou ke snadnému použití dostupné funkce jako kontrola jednotky a vícedílné otázky.
 • Popis – toto není ve skutečnosti testová úloha, ale statický text. Tímto způsobem lze přidat mezi testové úlohy nějakou informaci, pokyny nebo jiný obsah. Možno přirovnat k modulu Popisek při tvorbě kurzu.

Po výběru typy úlohy následuje stránka obsahující nastavení podle typu úlohy. Povinnými pole jsou vždy Název úlohy, Text úlohy a Výchozí známka.

Kategorie

Otázky jsou uspořádány do kategorií. Zpočátku má každý kurz pouze jednu kategorii s názvem Výchozí. Doporučujeme vytvořit více kategorií, které vám pomohou otázky uspořádat. To vám usnadní hledání otázek i použití náhodných otázek v testu. Můžete vytvořit hierarchii kategorií, protože v nadřazených kategoriích můžete vytvářet podkategorie.

Na stránce Kategorie lze upravovat existující kategorie (1.) a přidávat nové (2.).

Kategorie úloh
Kategorie úloh

Přesun úlohy do jiné kategorie

Přesunout úlohu do jiné kategorie lze na stránce Úlohy. V seznamu úloh vyberte kategorii, ve které se úloha nachází, a vyberte úlohy zaškrtáním políček (1.) vedle názvů úloh v seznamu. Pak ve spodní části stránky v rozbalovacím menu vyberte požadovanou kategorii, do které se úlohy mají přesunout, a přesuňte je tlačítkem Přesunout do... (2.).

Přesunout označené úlohy
Přesunout označené úlohy

Import a Export

Úlohy lze taky importovat (Moodle podporuje více formátů – jednotlivé formáty jsou popsáni na stránce Importu) s následujícím výběrem kategorie a mapováním známek. Již hotové úlohy lze exportovat ve formátech Aiken, GIFT, Moodle XML a XHTML (jednotlivé formáty jsou popsáni na stránce Exportu).

Import a export úloh
Import a export úloh