Moodle FEL Docs
Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Přepnout tmavý/světlý/automatický režim Zpět na domovskou stránku

Stránka kurzu

Stránka kurzu prezentuje instanci kurzu v daném semestru. Každá stránka obsahuje 3 elementy: dvě boční menu a hlavní obsah kurzu, který se skládá ze sekcí.

Stránka kurzu
Stránka kurzu

Sekce a jejich obsah vyučující mohou libovolně upravovat, viz. Úprava obsahu kurzu. Sekce lze rozbalovat/sbalovat jednotlivě nebo hromadně pomocí tlačítka “Rozbalit vše” nebo “Sbalit vše” (1.). Zvolené preference budou pro každou stránku kurzu zapamatovány a při příštím otevření stránky kurzu budou dodržovány. To platí i pro otevírání nebo zavírání bočních menu.

Každá stránka kurzu má v nadpisu název kurzu a pod tím kód předmětu (pokud se jedná o tzv. shluknutý kurz, budou zde vypsány všechny kódy shluknutých předmětů).

Streamování přednášek

Od semestru B232 se na stránce kurzu nově zobrazují odkazy na YouTube playlisty se záznamy přednášek. Funkce je propojená s automatickým streamováním přednášek poskytovaným SVTI, a je dostupná pouze po předchozí domluvě s přednášejícím. Přednášející může zároveň požádat, aby záznamy byly dostupné pouze pro studenty zapsané do kurzu nebo pro všechny přihlášené uživatele.

Jsou dostupné playlisty pro semestr B221 a novější. Pokud pro danou instanci kurzu existuje záznam a vyučující souhlasil s jeho zveřejněním, na stránce kurzu se objeví odkaz na záznamy v příslušném semestru.

Příklad kurzu se záznamy přednášek
Příklad kurzu se záznamy přednášek

Pravé boční menu

Pravé boční menu se bude zobrazovat pouze v případě, že obsahuje nějaké bloky. Pro přidání bloku do menu je nutné nejprve zapnout režim úprav.

Dostupné bloky

Do pravého menu lze přidat následující bloky:

  • Nadcházející události – v tomto bloku se budou zobrazovat události spojené s kurzem, jako jsou testy, úkoly apod., které mají konkrétní termíny odevzdání.

  • Nedávná činnost – zobrazuje poslední změny v kurzu (nové příspěvky ve fóru, aktualizace aktivit nebo materiálů, přidání úkolů apod.) od doby, kdy student naposledy kurz navštívil.

  • Poll – přidání hlasování pro studenty, vyučující nebo pro všechny návštěvníky kurzu přímo do menu.

  • Poslední oznámení – zobrazuje poslední příspěvky z fóra Novinky.

Nastavení bloků

Každý blok má pod názvem tlačítko pro přesun a také tlačítko s nastavením (1.). U každého bloku lze nastavit kde se bude zobrazovat a v jakém pořadí, oprávnění (kdo blok vidí a může ho měnit) a nakonec blok lze odstranit (2.).

Nastavení bloku
Nastavení bloku

Levé boční menu

Každá stránka kurzu má levé boční menu. V hlavičce menu je název kurzu, selektor semestru (lze mezi nima přepínat v případě, že kurz má více instancí v různých semestrech), a tlačítko pro zapnutí/vypnutí režimu úprav pro vyučující a správce kurzu. Pod tímto se nachází různá nastavení kurzu, seznam sekcí pro rychlou navigaci, správa známek, skupin a mnoho dalších užitečných funkcí. Studenti a návštěvníci kurzu vidí pouze tlačítka “Známky”, “Vyučující”, “Účastníci”, “Sekce” a nemají přístup k nastavením kurzu.

Dalsi kapitoly teto sekce dokumentace se věnuji tímto stránkám a podrobně popisuje každou z nich.

Levá postranní lišta kurzu
Levá postranní lišta kurzu